Pravidla pro vystavovatele

Přihlášky přijímáme prostědnictvím přihlašovacího formuláře nebo telefonicky. O aktuálních volných výstavních plochách Vás budeme informovat telefonicky či emailem. 

Osobní údaje jsou chráněny podle Zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.Jsou použity jen pro komunikaci s vystavovatelem a vnitřní potřeby firmy.

  • Odesláním přihlášky pořadateli vystavovatel dává souhlas se zpracováním osobních údajů a se zasláním obchodních sdělení na adresy elektronické pošty.
  • Potvrzením účasti a zasláním podkladů pro propagaci na výstavě dává vystavovatel souhlas se zveřejněním informací v rámci propagace výstavy a pořizováním fotografických a audiovizuálních záznamů v prostorách výstaviště a na venkovních výstavních plochách k propagačním účelům pořadatele.
  • Vystavovatel je povinen před konáním burzy se řádně zaregistrovat a pronajmout si stůl. Přenos stolu na jiné místo či jakákoli další manipulace je zakázána. Účastník je plně odpovědný za zboží, které nabízí na svém stole. Jakýkoli prodej nebo výměna zboží bez rezervace a pronájmu stolu je zakázána.
  • Pořadatel neručí za škody nebo ztráty účastníkům vzniklé během akce.
  • V prostorách akce je zakázáno kouřit a požívat alkoholické nápoje.
  • Každý z účastníků je povinen udržovat pořádek ve všech prostorách konání burzy a po jejím skončení uvést své prodejní místo do původního stavu.
  • Vystavovatelé jsou povinni dodržovat provozně bezpečnostní předpisy
  • Zákaz prodeje drog, pornografie a funkčních zbraní bez zbrojního průkazu.

Pravidla pro prodejce s živnostenským listem

Prodejci - živnostníci s živnostenským listem, kteří vykonávají tuto činnost za účelem zisku, musí mít živnostenský list opravňujícící k prodeji a označit svůj prodejní stánek cedulkou s údaji: jméno, firma, ičo.

Pravidla pro prodejce bez živnostenského listu

Prodejci mohou obchodovat pouze s vlastním použitým zbožím, které již nepotřebují a chtějí je zpeněžit. K tomu nepotřebují živnostenský list, protože neprovozují živnost. Tento prodej je brán jako jejich koníček.

Vystavovatelé jsou povinni dodržovat platné zákony

V případě, že orgán Inspekce životního prostředí informuje pořadatele o porušení předpisů (např. CITES, apod., Zákon na ochranu přírody) účastníkem,  bude účastník z burzy vykázán bez jakékoli náhrady a z porušením zákona ponese veškeré důsledky z toho plynoucí.