Zdroj dynamické sekce: Kalendář akcí (Rubrika)

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY AKCÍ:

Vstupem na akci souhlasí návštěvníci s pořizováním fotografií, zvukových a zvukově obrazových záznamů své osoby. Tyto záznamy mohou být pořadatelem použity pro reklamní, propagační a podobné účely, a to bezplatně.