Podmínky pro vystavovatele

Registrace vystavovatelů

Všichni vystavovatelé jsou povinni se registrovat. Objednávka místa je podmíněna účastí po celou dobu konání výstavy. Po zaslání objednávky vystavovatelem pošle organizátor vystavovateli potvrzení objednávky a Zálohovou fakturu. Doručením Zálohové faktury vystavovateli vzniká mezi vystavovatelem a organizátorem právní vztah řídící se podmínkami pro vystavovatele. Vystavovatel nemá právní nárok na schválení účasti na výstavě, organizátor není povinen případné neschválení účasti vystavovatele na výstavě zdůvodnit. Po uhrazení Zálohové faktury bude vystavovateli zaslán daňový doklad - faktura. Vystavovatel je povinen zaplatit nájemné za stánek, plochu nebo stůl do data vyznačeného na zálohové  faktuře. Při stornu objednávky uhrazenou platbu nevracíme. Vystavovatel má možnost uplatnit svoji úhradu na následující akci podobného typu. Vystavovatel, který zaplatí za místo, následně se omluví a ve stejném termínu se zúčastní jiné prodejní akce, tak jeho platba propadá bez náhrady.

Ke každému prodejnímu místu jsou přiděleny maximálně dva identifikační náramky pro vystavovatele, které platí po celou dobu akce.

Vystavovatel je povinen dodržovat provozně bezpečnostní předpisy, veškeré právní předpisy ČR, technické normy a bezpečnostní a protipožární předpisy. Zahraniční zboží podléhá českým celním předpisům a celní kontrole. Dále je vystavovatel povinen respektovat pokyny dodavatele, mít  příslušné certifikáty na prodávané zboží.

Ceník pro prodejce ( mimo gastro služby) platný od 1. 1. 2024:

1 stůl (80 x 120 cm) - vnitřní prostor 2 000,- Kč
1 stůl (80 x 80 cm)  - vnitřní prostor 1 500,- Kč
1 stůl (80x180 cm)  - venkovní prostor 1 500,- Kč
Vlastní stánek        - venkovní prostor 1 000,- Kč za každý metr délky
El. přípojka   500,- Kč
Přednáška  ZDARMA

Přespání v areálu / stan, auto, pod širákem /

1 kus + noc

300,- Kč 
Občerstvení po dohodě 

Informace o cenách na tel. +420 604 670 861 a emailu: hobbyvystaviste@tiscali.cz

Propagace akce

Pořadatel připravuje pro veletrh kompletní reklamní kampaň:

Rádio ,  Billboardy, plakáty ( Kroměříž, Zlín, Přerov, Olomouc, Uherské Hradiště  + okolí KM ), reklama v tisku ( Hulíňan , Týdeník Kroměřížska, Holešovsko ....), www stránky ( Kudy z nudy, Kdy kde, Výletník..) , letáčky, Facebooková reklama, ve všech trolejbusech MHD Zlín.