Podmínky pro vystavovatele

Registrace vystavovatelů

Všichni vystavovatelé jsou povinni se registrovat. Objednávka místa je podmíněna účastí po celou dobu konání výstavy. Po zaslání objednávky vystavovatelem pošle organizátor vystavovateli potvrzení objednávky a Zálohovou fakturu. Doručením Zálohové faktury vystavovateli vzniká mezi vystavovatelem a organizátorem právní vztah řídící se podmínkami pro vystavovatele. Vystavovatel nemá právní nárok na schválení účasti na výstavě, organizátor není povinen případné neschválení účasti vystavovatele na výstavě zdůvodnit. Po uhrazení Zálohové faktury bude vystavovateli zaslán daňový doklad - faktura. Vystavovatel je povinen zaplatit nájemné za stánek, plochu nebo stůl do data vyznačeného na zálohové  faktuře. Při stornu objednávky uhrazenou platbu nevracíme. Vystavovatel má možnost uplatnit svoji úhradu na následující akci podobného typu. Vystavovatel, který zaplatí za místo, následně se omluví a ve stejném termínu se zúčastní jiné prodejní akce, tak jeho platba propadá bez náhrady.

Ke každému prodejnímu místu jsou přiděleny maximálně dva identifikační náramky pro vystavovatele, které platí po celou dobu akce.

Vystavovatel se zavazuje mít svoji expozici otevřenou až do konce pořádané výstavy a nezačne s demontáží a vyklizením výstavní plochy dříve, než po ukončení celé akce.

Vystavovatel je povinen dodržovat provozně bezpečnostní předpisy, veškeré právní předpisy ČR, technické normy a bezpečnostní a protipožární předpisy. Zahraniční zboží podléhá českým celním předpisům a celní kontrole. Dále je vystavovatel povinen respektovat pokyny dodavatele, mít  příslušné certifikáty na prodávané zboží.

Ceník pro prodejce (mimo gastro služby) platný od 1. 1. 2024:

1 stůl ( 80 x 80 cm )    900,- Kč
1 stůl ( 80 x 120 cm ) 1100,- Kč
Vlastní stánek 1000,- Kč  za běžný metr délky
Pronájem výstavního modulu 1400,- Kč za m²
Vitrína ( 2,5 x 1 x 0,5 m ) 2100,- Kč
Vitrína ( 2,5 x 1 x 1 m ) 2300 ,- Kč
Prosklený pult ( 0,8 x 1 x 0,5 m ) 1300 ,- Kč
Prosklený pult ( 0,8 x 1 x 1 m ) 1550,- Kč
Židle 1ks     60,- Kč
El. přípojka   500,- Kč

Informace o cenách na tel. +420 604 670 861 a emailu: hobbyvystaviste@tiscali.cz

Ceny jsou konečné, platí za celý víkend.

Propagace akce

Pořadatel připravuje pro veletrh kompletní reklamní kampaň:

Rádio , ČT Sama doma, Billboardy, plakáty ( Olomouc, Kroměříž, Zlín, Přerov,Uherské Hradiště  + okolí KM ), reklama v tisku,www stránky ( Kudy z nudy, Kdy kde, Výletník..) , letáčky, Facebooková reklama.