Přihlášky přijímáme  emailem nebo telefonicky.

O aktuálních volných výstavních plochách Vás budeme informovat telefonicky či emailem. 

 

Odesláním přihlášky pořadateli vystavovatel dává souhlas se zpracováním osobních údajů a se zasláním obchodních sdělení na adresy elektronické pošty.
Potvrzením účasti a zasláním podkladů pro propagaci na výstavě dává vystavovatel souhlas se zveřejněním informací v rámci propagace výstavy a pořizováním fotografických a audiovizuálních záznamů v prostorách výstaviště a na venkovních výstavních plochách k propagačním účelům pořadatele.

Vystavovatel je povinen před konáním burzy se řádně zaregistrovat ( telefonem , emailem nebo  přihlašovacím formulářem ) a pronajmout si stůl. Přenos stolu na jiné místo či jakákoli další manipulace je zakázána. Účastník je plně odpovědný za zboží, které nabízí na svém stole.  Jakýkoli prodej nebo výměna zboží bez rezervace a pronájmu stolu je zakázána.

Přihlašovací formulář zde.

Pravidla pro prodejce s živnostenským listem
Prodejci - živnostníci s živnostenským listem, kteří vykonávají tuto činnost za účelem zisku, musí mít živnostenský list opravňujícící k prodeji a označit svůj prodejní stánek cedulkou s údaji: jméno, firma, ičo.

Pravidla pro prodejce bez živnostenského listu
Prodejci mohou obchodovat pouze s vlastním použitým zbožím, které již nepotřebují a chtějí je zpeněžit. K tomu nepotřebují živnostenský list, protože neprovozují živnost. Tento prodej je brán jako jejich koníček.

Zákaz prodeje drog, pornografie a funkčních zbraní bez zbrojního průkazu. V případě, že orgán Inspekce životního prostředí informuje pořadatele o porušení předpisů (např. CITES, apod., Zákon na ochranu přírody) účastníkem,  bude účastník z burzy vykázán bez jakékoli náhrady a z porušením zákona ponese veškeré důsledky z toho plynoucí.

 Pořadatel neručí za škody nebo ztráty účastníkům vzniklé během akce.

 V prostorách akce je zakázáno kouřit a požívat alkoholické nápoje.

 Každý z účastníků je povinen udržovat pořádek ve všech prostorách konání burzy a po jejím skončení uvést své prodejní místo do původního stavu.

Akce je zaměřena na setkání sběratelů a to z více jak 200 oborů. Nebudou zde chybět mince, poštovní známky, bankovky, pohledy, zápalkové krabičky, odznaky, medaile atd. Na své si přijdou i milovníci starožitností, hraček, minerálů, pivních tácků a ostatních kuriozit. Abecedně shrnuto - na HOBBY burze najdete prakticky vše od aforismů až po žvýkačkové obaly.

Pro vystavovatele k dispozici 600 stolů v halách A, B ( 3000 m² ) a 1,5 ha zastřešené venkovní plochy.

Návoz materiálu umožněn od 6:00 do 7:30 hod., demontáž materiálu nejdříve od 12:30 hod.

Vystavovatelé neplatí vstupné!!!

Platba za místo v den konání.

Rezervace místa pouze pro haly A,B.

Místo na venkovních  prostorech se nerezervuje, stačí nahlásit účast telefonicky nebo emailem.

Ceny stolů : 80x160 cm - 160,- Kč,  80x180 cm - 180,- Kč,  100x220 cm - 220,- Kč

Ceny modulů v zastřešeném venkovním prostoru 3 x3 m 250,- Kč

Vystavovatelé na venkovní zastřešeném prostoru najíždějí do areálu výstaviště hlavní ( zadní ) branou pro vystavovatele a to nejdříve v 6 hodin. Rezervace přesného místa není z organizačních důvodů možná. Dbejte pokynů služby.

Parkování na 2500 místech v bezprostřední blízkosti výstavních hal.

Týden před akcí zašleme lokaci výstavního místa u stolového uspořádání.

Vjezd a vchod do hal přes rolovací vrata.

Po návozu materiálu zaparkujte automobily na vyhrazené parkoviště pro vystavovatele.

Akce se koná za každého počasí.

Objednávky stolů (místa)  na tel. 604 670 861 , email  dan.caganek@tiscali.cz, hobbyvystaviste@tiscali.cz

Osobní údaje jsou chráněny podle Zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.Jsou použity jen pro komunikaci s vystavovatelem a vnitřní potřeby firmy.

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.