Přihlášky přijímáme  emailem nebo telefonicky.

O aktuálních volných výstavních plochách Vás budeme informovat telefonicky či emailem. 

 

Odesláním přihlášky pořadateli vystavovatel dává souhlas se zpracováním osobních údajů a se zasláním obchodních sdělení na adresy elektronické pošty.
Potvrzením účasti a zasláním podkladů pro propagaci na výstavě dává vystavovatel souhlas se zveřejněním informací v rámci propagace výstavy a pořizováním fotografických a audiovizuálních záznamů v prostorách výstaviště a na venkovních výstavních plochách k propagačním účelům pořadatele.

Vystavovatel je povinen před konáním burzy se řádně zaregistrovat ( telefonem , emailem nebo  přihlašovacím formulářem ) a pronajmout si stůl. Přenos stolu na jiné místo či jakákoli další manipulace je zakázána. Účastník je plně odpovědný za zboží, které nabízí na svém stole.  Jakýkoli prodej nebo výměna zboží bez rezervace a pronájmu stolu je zakázána.

Přihlašovací formulář zde.

Pravidla pro prodejce s živnostenským listem
Prodejci - živnostníci s živnostenským listem, kteří vykonávají tuto činnost za účelem zisku, musí mít živnostenský list opravňujícící k prodeji a označit svůj prodejní stánek cedulkou s údaji: jméno, firma, ičo.

Pravidla pro prodejce bez živnostenského listu
Prodejci mohou obchodovat pouze s vlastním použitým zbožím, které již nepotřebují a chtějí je zpeněžit. K tomu nepotřebují živnostenský list, protože neprovozují živnost. Tento prodej je brán jako jejich koníček.

Zákaz prodeje drog, pornografie a funkčních zbraní bez zbrojního průkazu. V případě, že orgán Inspekce životního prostředí informuje pořadatele o porušení předpisů (např. CITES, apod., Zákon na ochranu přírody) účastníkem,  bude účastník z burzy vykázán bez jakékoli náhrady a z porušením zákona ponese veškeré důsledky z toho plynoucí.

 Pořadatel neručí za škody nebo ztráty účastníkům vzniklé během akce.

 Každý z účastníků je povinen udržovat pořádek ve všech prostorách konání burzy a po jejím skončení uvést své prodejní místo do původního stavu.

Akce proběhne na  venkovních zastřešených sektorech - C,D,E /1,5 ha/  a všechny tři venkovní přístřešky jsou propojeny zastřešenými koridory.

Majitelé vojenských historických vozidel mohou své skvosty vystavit na zadní volné ploše G /1 ha/.

Pronájem stolu  100x220 cm : 200,- Kč.

Pronájem volného prostoru /prodej z auta/ 3x3 metry : 250,- Kč.

Vystavovatelé a osádky vojenských veteránů  mají vjezd ZDARMA.

Návoz pro vystavovatele  v sobotu 3.6. od 5-8 hod a to zadní bránou pro vystavovatele.

Pro veřejnost otevřeno v sobotu 3.6. od 6-14 hod. Pokladna A. Jednotné vstupné 60,- Kč. Parkovné ZDARMA. K dispozici 2500 parkovacích míst.

Restaurace a fast food v místě.

Akce se koná za každého počasí.

Objednávky stolů (místa)  na tel. 604 670 861 , email  dan.caganek@tiscali.cz, hobbyvystaviste@tiscali.cz

Osobní údaje jsou chráněny podle Zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.Jsou použity jen pro komunikaci s vystavovatelem a vnitřní potřeby firmy.

mapa-rozbalena.jpg

vystaviste-kromeriz-pronajem-prostor.jpg

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.