ENTOMOLOGIE

 je zoologická věda zabývající se studiem hmyzu. Hmyz má mnoho forem interakce s člověkem i ostatními formami života na Zemi, takže se jedná o důležitou specializaci v rámci biologie.Pojem entomologové zahrnuje jak osoby, zabývající se hmyzem jako takovým, tak i zaměstnance komerčních firem, které se věnují regulaci hmyzu a prostředkům pro boj s ním. 

Odvětví entomologie:

Koleopterologie je zoologická věda zabývající se studiem řádu brouků (Coleoptera).

Lepidopterologie je nauka motýlech ( Lepidoptera).

Třída hmyzu je sama o sobě nesmírně kuriózní skupinou živých organismů na této planetě. Především jde o zdaleka nejpočetnější společenstvo živočichů, ať již mezi obratlovci nebo bezobratlými.

V současnosti již známe přes milión druhů těchto členovců, což představuje více než polovinu všech existujících organismů na Zemi. Přitom je odhadováno, že celkový počet všech dnes existujících druhů se může pohybovat až někde mezi 6 a 10 milióny.

Hmyz je nesmírně rozšířenou skupinou a jeho zástupce nacházíme téměř ve všech světových ekosystémech. Jedním z klíčů k úspěchu těchto tvorů je nejspíš jejich neuvěřitelná tvarová rozmanitost a vysoká rozplozovací schopnost. Tělo složené ze tří základních částí – hlavy, hrudi a zadečku je často kryto pevnou kutikulou, chránící hmyz před nepříznivými vlivy okolního prostředí.

První zástupci hmyzu se na naší planetě objevili již v prvohorním siluru, před více než 400 miliony let. Brzy po svém vzniku pak hmyz vyvinul také létající formy, což umožnilo této skupině osídlit četná prostředí, pro jiné skupiny obvykle nedostupná.

Zejména brouci jsou středem vědeckého a hlavně amatérského zájmu.

Již publikace začátkem minulého století popisuje jejich život překrásným způsobem. No posuďte sami - pár vět z knihy Brouci od Františka Dlouhého.

„Bydliště broukův a tudíž místa, k nimž sběrateli jest přihlížeti, jsou velmi rozmanitá. I toho jest dbáti, že ačkoli většina brouků ve dne jest čilá a zvláště v jasném svitu slunečním si libuje, v noci však, za deště a dnů pochmurných do úkrytův se uchyluje, přece jsou mnohé druhy, které za soumraku i v noci nebo po dešti skrýše své opouštějí."

Nejvíce popsaných druhů patří do čeledi nosatcovitých, téměř 60 tisíc druhů. Když si uvědomíme, že dnes žije na světě asi 40 tisíc druhů obratlovců, vyvstane před námi druhová bohatost nosatců -a brouků vůbec - v plné své nepředstavitelné mohutnosti.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.